Eşti aici

Iunie 2016

Precizare corigenți SIIIR

Pentru cei corigenți se selectează Situație școlară neîncheiată, urmând ca după examenul de corigență să li se schimbe statutul în funcție de rezultat (repetent sau promovat)

URGENT! Promovare clase terminale SIIIR

Vă rugăm să promovați cu prioritate maximă clasa a VIII-a folosind submodulul de promovare elevi din modulul managementul elevilor.

Manualul găsiți pe site-ul SIIIR

TERMEN: AZI 17.06.2016 ora 14:00 conform adresei atașate

Precizare MENCȘ:

Stimați colegi,

Doar elevii promovați în SIIIR vor putea fi preluați în aplicația EVNAT2016.

Dacă sunt modificări ale datelor personale, acestea se vor efectua în SIIIR, după care se va apăsa butonul "Sincronizează cu SIIIR".

Precizare încheiere stare școlarizare clasa a VIII-a SIIIR

Referitor la încheierea anului pentru clasele a VIII-a MENCȘ ne-a furnizat următoarele precizări:

"Cu privire la promovarea elevilor de clasa a VIII-a, respectiv de liceu ani terminali, modulul Promovare elevi va fi disponibil pentru anul școlar curent în curând. În acest sens vom trimite o adresă în teritoriu."

Închidere situație școlară cls. VIII

Rugăm unitățile să închidă situația școlară al elevilor de clasa a VIII-a din SIIIR. (Managementul unității de învățământ->Formațiuni de studii) NOTĂ: Pentru stările de promovat/repetent se pare că va trebui să fie modificat SIIIR așadar așteptați.

Astfel vor fi preluate de către aplicația de Evaluare Națională.

Aplicația de Evaluare Națională este pregătită, în cursul săptămânii vom primi conturi de acces.

URGENT! Înscrieri grădinițe grupa mică

Vă rugăm să verificați situațiile de înscrieri 0 sau unde diferențele între plan și înscriși e mai mare de 5.

Totodată vă rugăm să admiteți copii în grupe cât mai repede.

S-a abrogat adresa cu notele explicative având în vedere că SIIIR raportează locuri libere eronate. (Totodată aveți grijă cu rapoartele scoase din siiir despre înscrieri în special cu codul 423 (Raport dinamic al cererilor).

Procesare cereri înscriere în grădiniță Etapa I

Când procesați (Admiteți/Respingeți) cererile veți observa că aplicația vă lasă să admiteți doar limita legală de 20 copii per grupă.

În cazuri în care sunt prea mulți înscriși se procedează conform metodologiilor și legislației în vigoare: Trimiteți o adresă către ISJ Covasna prin care cereți aprobarea constituirii grupelor supraefective.

Dacă CA al ISJ aprobă grupele supraefective cerute atunci limitele din aplicație vor fi ridicate și veți putea admite și acești copii.

 

Bani de liceu

Până în data de 14.06.2016 orele 13.00 vă rugăm a verifica tabelul atașat  și a comnunica eventualele neconcordanțe. 

 

Vă mulțumim.

Pagini