Eşti aici

Noiembrie 2015

REGULAMENTE VALABILE - OLIMPIADE -disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - 2015-2016

 În atenția profesorilor de limba și literatura română din județ

 

Atașat regăsiți regulamentele olimpiadelor la disciplina limba și literatura română, valabile în anul școlar 2015-2016.

REGULAMENTE VALABILE - OLIMPIADE -disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - 2015-2016

 În atenția profesorilor de limba și literatura română din județ

 

Atașat regăsiți regulamentele olimpiadelor la disciplina limba și literatura română, valabile în anul școlar 2015-2016.

Concurs Național de Creație Literară „Ars Nova”- Brăila

În atenția profesorilor de limba și literatura română 

 

  În atașament regăsiți informațiile referitoare la Concursul Național de Creație Literară „Ars Nova” care se va desfășura la Brăila.

Completare Cost Standard SIIIR

Având în vedere urgența fundamentării bugetului pe anul 2016 aferent cheltuielilor de învățământ preuniversitar de stat pentru calculul cheltuielilor de personal cât și pentru calculul cheltuielilor materiale, conform HG nr.72/2013 – fundamentarea costului standard pe preșcolar/elev, vă solicităm să ne comunicați datele în SIIIR și în fișierul excel anexat cu privire la numărul de preșcolari/elevi pentru unitatea dumneavoastră, înscriși în anul școlar 2015 -2016, defalcat pe nivelele stabilite în machetă.

Datele se vor transmite în 2 formate:

ECDL ROMANIA - Studiu de impact Tehnologia 3D Printing

În atenția cadrelor didactice de specialitate Informatică și TIC!!!

Rugăm completarea chestionarului online (specificat în adresă) de către fiecare cadru didactic de specialitate Informatică și TIC, respectiv un număr cât mai mare de elevi de liceu.

TERMENUL DE COMPLETARE A CHESTIONARULUI ONLINE ESTE DE: 15 NOIEMBRIE 2015

În atenția conducerii unităților cu PJ !!

In atentia conducatorilor compartimentelor contabilitate !!!!

Alăturat Va transmitem circulara nr. 1132/DGBFSRU/2015. Va rugam să o studiați cu atenție.  Vom ține o ședință de lucru peste câteva zile, după clarificarea unor aspecte  privind aceasta adresa. 

 

Pagini