Eşti aici

Noiembrie 2015

Operatori pe calculator- secții de votare

 În atenția directorilor și a cadrelor didactice interesate

 

Vă rugăm să diseminați informațiile în rândul cadrelor didactice.

Lista disciplinelor la care se susțin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul școlar 2015-2016

În atenția  tuturor unităților școlare!

Conform adresei MECȘ  - DGIP  nr. 54321/1/2015 vă facem cunoscut  lista disciplinelor la care se susțin lucrări de evaluare semestrială ( teze) în anul școlar 2015-2016.

Inspector școlar general adjunct

prof. Marcela Ștefu

Programul naţional "Patrula de reciclare" - informaţii despre derularea proiectului

Vă transmitem adresa nr. 9163/16.11.2015, privind desfăşurarea programului de reciclare "Patrula de reciclare".

Mult succes profesorilor coordonatori şi elevilor şi felicitări celor 13 unităţi de învăţământ care s-au înscris şi în acest an!

Anunț în legătură cu organizarea cercurilor pedagogice!

Vă aducem la cunoștință că în sem.I  al anului școlar 2015-2016  cercuri pedagogice vor fi organizate numai pentru învățământul preșcolar și primar.

Inspector Școlar General Adjunct,

prof. Marcela Ștefu

Nota MECS-CNDIPT nr. VET 2983/09.11.2015

 Procedura de solicitare de catre operatorii economici a scolarizarii in invatamantul profesional de 3 ani pentru anul scolar 2016-2017

Stare completare statitstică "Cost Standard"

La ora 12:01 (după expirarea termenului) următoarele unități nu au finalizat încărcarea datelor despre costul standard în SIIIR. Ați fost anunțați din timp că această lucrare necesită seriozitate și considerăm că termenul de completare a fost unul rezonabil. Această situație a fost înregistrată și va fi înaintată comisiilor competente care-l vor folosi în evaluarea activității unităților de învățământ.

Acte de studii - promoția 2015

                          

                                               În atenția liceelor din județul Covasna!

                   În data de 16.11.2015, între orele 10-15, la sediul I.Ș.J. Covasna, se distribuie liceelor din județul Covasna următoarele acte de studii pentru absolvenții anului 2015:

1. Certificat de calificare nivel 4

2. Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului

3. Diplomă de absolvire a liceului

Cerc metodic al profesorilor de ed. fizică

 

                           În atenția prfesorilor de educație fizică și sport din orașul Baraolt și zona Baraolt!

          În data de 13.11.2015 cu începere de la ora 17,00 la Școala Gmnazială ”Benko Jozsef” din Brăduț se va organiza activitatea metodică a profesorilor de educație fizică, în conformitate cu programul stabilit la consfătuirea din luna septembrie.

 

                                                                        Inspector școlar,

Pagini