Eşti aici

Ianuarie 2015

Simularea națională EN_VIII și Bacalaureat clasele a XI-a și a XII-a_MATEMATICĂ

 În atenția profesorilor de matematică din licee și școli gimnaziale!

Aveți atașat:

1. OMEN Nr.5144 din 15.12.2014 privind organizarea și deșfășurarea simulării EN_VIII și a probelor scrise ale  examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a în anul școlar 2014-2015;

2. Calendarul simulărilor (EN_VIII și Bacalaureat)

3. Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise la MATEMATICĂ

Programul international OECD - PISA2015

Școlile mai jos menționate au fost selectate să participe la etapa de testare din cadrul proiectului OECD - Pisa 2015:

Liceul Tehnologic Economic - Administrativ Berde Áron

Liceul Teoretic Mikes Kelemen

Liceul Kőrösi Csoma Sándor

Liceul tehnologic Gábor Áron

Gasiți atasat adresa si tabelul care trebuie completat și trimis până la data de 30.01.2015.

 

Pagini