Eşti aici

Septembrie 2013

Ofertă dezvoltare infrastructură IT

Serviciul Telecomunicații Speciale oferă unităților de învățământ din mediul rural dezvoltarea rețelei interne de calculatoare. Dacă unitatea asigură achiziția materialelor necesare, STS asigură gratuit proiectarea, estimarea costurilor și manopera.

În special este indicat unităților de învățământ care au acces internet la secretariat dar nu au rețea internă să asigure legatură la internet al laboratorului de calculatoare.

Cei care doresc să beneficieze de această ofertă sunt rugați să trimită o adresă către ISJ, departamentul informatizare în care specifică:

Urgent

Vă rugăm să ne comunicați  URGENT prin fax sumele rămase disponibilie în urma plății cheltuielilor personale aferente examenelor naționale (numai titlul 10).

Situație înscrieri clasa pregătitoare/ clasa I

  S-a postat în Registrul On-Line o nouă solicitare statistică referitor la înscrierile în clasa pregătitoare și clasa I la data de 05.09.2013 

 Macheta conține un sheet separat pentru fiecare structură. Completați doar unde este cazul. Dacă nu aveți înscriși,  trimiteti macheta necompletată.

Licențe Software Microsoft - Raport 15.09.2013

 Unitățile de învățământ care au calculatoare eligibile vor raporta situația instalărilor la data de 15.09.2013 pe platforma licente.edu.ro 

 Cine a terminat în totalitate instalarea calculatoarelor, deja poate raporta, nu trebuie să aștepte până 15.09.2013

 Chiar dacă ați terminat instalările și ați raportat deja în iunie, va trebui să întocmiți raportul din septembrie.

Pagini