Eşti aici

Octombrie 2012

Addendum la adresa ISJ 5634 INDAGRA 2012

Dacă unitatea Dvs. doreşte să se înscrie şi să participe la INDAGRA 2012 (vezi adresa postată pe site la inspector educativ) vă rugăm să anunţaţi inspectorul educativ, prof. Zágoni Imola, e-mail: zimo76@gmail.com.

Formular excursie/tabără pentru anul şcolar 2012/2013

 

Ataşat aveţi formularul

Este obligatorie înregistrarea documentului la şcoala emiţătoare

Se trec specialităţile cadrelor didactice însoţitoare

Se completează numele şi prenumele directorului

Se înaintează la inspectorat 2 exemplare/3 exemplare când se deplasează în străînătate, original.

Nu se admit tabele nesemnate de participanţi

Se ataşează programul de recuperare pentru elevi şi/sau cadre didactice

Formular de aplicaţie pentru CAEN 2013

Vă transmitem în ataşament formularul de aplicaţie şi fişa de evaluare a activităţilor educative naţionale (ce vor apărea în CAEN 2013). Dacă doriţi să elaboraţi astfel de proiecte, vă rugăm, mai întâi să anunţaţi inspectorul educativ, tel: 0742 958 010. Termenul de predare a proiectelor la IŞJ Covasna este 1 noiembrie 2012.

De asemenea, vă rugăm să citiţi cu atenţie REGULAMENTUL ataşat!

ÎN ATENŢIA CONTABILILOR ŞEFI

Referitor la întocmirea situaţiei privind monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal cu finanţare de la bugetul de stat.

URGENT! Situație "Hotărâri judecătorești 01.01.2012 - 30.09.2012"

O nouă machetă referitoare la valoarea hotărârilor judecătorești devenite definitive și irevocabile în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2012 a fost postată pe Registrul On-Line

TERMEN AZI 02.10.2012 ora 12:00

Pagini