Eşti aici

Decembrie 2011

Cost standard pe elev/preșcolar

Sa publicat în Monitorul Oficial Nr 937 din 29 Decembrie 2011
Act nr. 1274/21 Decembrie 2011
Hotărâre privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an şi finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2012

În atenția contabililor șefi !

Toate documentele necesare efectuării plății sunt depuse la Trezorerie de către I.S.J. Unitățile menționate pe listă se pot prezenta la Trezorerie. Fila de buget pentru unitățile din Sfântu Gheorghe sunt depuse la Trezorerie, pentru zona Târgu Secuiesc și Baraolt sunt anexate la prezenta.

Lista de investitii

Alăturat aveţi Lista obiectivelor de investitii pe anul 2011, aprobat in data de 28.12.2011 de MECTS.

În atenția contabililor șefi !

La finele anului contul 5006, reprezentând cheltuieli legate de olimpiada școlară etapa județeană, trebuie să aibă sold 0.

Referitor la solicitare de suplimentarea plăților planificate pentru cheltuieli de capital conform HG. 1250 (Dacă este cazul).

Notele de fundamentare se depun cu 2 zile lucrătoare înainte de data la care se solicită suplimentarea.
Se va specifica și sursa de plată (finanțare) - de ex. venituri proprii, sume defalcate TVA etc.; natura economică a plății - de ex. facturi; motivul urgenței - de ex. se pierde finanțarea, penalități de întărziere etc.
 

Investitii aprobate prin HG 1250/2011

Prin tabelul alaturat aveti investitii aprobate prin HG1250/2011, care vor fi aprobate si de ministrul educatiei, cu drept de utilizare pana in 30 decembrie 2011.

Pagini