Eşti aici

Aprilie 2010

Şcoala de vară "Memorialul Sighet"

Se adresează atât cadrelor didactice, profesorilor de specialitate istorie, cât şi elevilor de liceu.

Statistică "Cheltuieli personal cantine/internate"

 

In vederea efectuării unei analize privind fundamentarea cheltuielilor de personal pentru activitatea internate -cantină, pe anul 2010 din învățământul preuniversitar, conform adresei 185/DGEF/12.04.2010 unitățile cuprinse în tabel vor completa și trimite tabelul prin email la adresa bszilard@isj.educv.ro cu subiectul emailului fiind chelt_cantina 

 

Doar cele 20 de unități menționate în tabel vor trimite situația. Dacă nu aveți cazul, completați cu 0.

Situatie unitati dotate cu laboratoare de informatica din orice sursa

Situația completată va fi trimisă prin email la adresa davidl@isj.educv.ro cu subiectul "laboratoare" cu termenul de 13.04.2010 ora 12.

Către toate unităţile de învăţământ

Data 22 aprilie este Ziua Internaţională a Pământului - un eveniment anual.

Către toate unităţile de învăţământ

Data 22 aprilie Ziua Internaţională a Pământului - eveniment anual în întreaga lume.

Anexe AJPS covasna

În cursul  verificării ANEXEI I cu privire la modul de reîncadrarea a personalului din unităţile de învăţământ pe baza Legii 330/2009 şi a OUG nr. 1/2010, AJPS Covasna nu a putut verifica modul de reîncadrare a personalului datorită unor probleme de întocmire  a acestei anexe.

Pagini