Eşti aici

Octombrie 2007

Cheltuieli de capital

Ataşat aveţi Adresa ISJ şi Nota de la Minister.

Formular Excursie Şcolară

Ataşat aveţi formularul

Este obligatorie înregistrarea documentului la şcoala emiţătoare

Se trec specialităţile cadrelor didactice însoţitoare

Se completează numele şi prenumele directorului

Se înaintează la inspectorat 2 exemplare/3 exemplare când se deplasează în străînătate, original.

Nu se admit tabele nesemnate de participanţi

Se ataşează programul de recuperare pentru elevi şi/sau cadre didactice

PLAI 2007

Ataşat aveţi PLAI şi PRAI cu anexe
Inspectori Şcolari: 

Carnete Cec

Atasat aveti macheta scolari.xls, localitati cu codurile postale.

Avocatul elevului - Aplicaţie pentru protecţia drepturilor copilului în şcoală

Ataşat aveţi documente referitoare la:
 - Prezentarea proiectului
 - Documente privind organizarea activităţii grupului de Avocat
 - Exemple de bună practică din şcolile pilot

 

Inspectori Şcolari: 

Pagini