Eşti aici

Înscriere și reînscriere în grădinițe 2023

Precizări etapa ajustări

Rezultate + locuri după Etapa I

Locuri după reînscrieri

Metodologie + Calendar / Beiratkozási kalendárium

Adresă înscriere

Plan școlarizare preșcolar / Óvodai beiskolázási terv

Plan școlarizare antepreșcolar / Bölcsődei beiskolázási terv

Ministerul Educației alocă linia TelVerde 0800 801 100 (telefon gratuit) pentru facilitarea sesizării și înregistrării în timp real a faptelor cu risc de vulnerabilitate la corupție din sistemul național de învățământ. Alternativ este disponibil numărul local 0800816267 între orele 9:00-15:00

 

ETAPA

Descrierea etapei

PERIOADA

Etapa de reînscrieri

Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ  în anul școlar curent și care   urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai  acestora, printr-o cerere scrisă. Pentru unitățile de învățământ care  au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi  reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru. În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art.6 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4319/2023.

6 - 14 iunie 2023

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri

14 iunie 2023, ora 14,00

Etapa I din cadrul procesului de  înscrieri

Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

Faza I - până la data de 20 iunie 2023 se colectează cererile-tip de înscriere și se procesează/evaluează cererile pentru prima opțiune;

Faza a ll-a - în intervalul 21 - 26 iunie se procesează/evaluează cererile pentru a doua opțiune;

Faza a lll-a - în intervalul 27 - 30 iunie se procesează/evaluează cererile pentru a treia opțiune.

15 - 30 iunie 2023

 

Faza 1

15 - 20 iunie 2023

Faza a II-a

21 - 26 iunie 2023

Faza a III-a

27 - 30 iunie 2023

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri

30 iunie 2023, ora 14.00

Etapa a II-a din cadrul procesului de  înscrieri

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

Faza I - în intervalul 3 - 6 iulie 2023 se colectează cererile-tip de înscriere și se procesează/evaluează cererile pentru prima opțiune;

Faza a ll-a - în intervalul 7 - 12 iulie se procesează/evaluează cererile pentru a doua opțiune;

Faza a lll-a - în intervalul 13 -18 iulie se procesează/evaluează cererile pentru a treia opțiune.

3 – 18 iulie 2023

 

Faza 1

3 – 6 iulie 2023

Faza a II-a

7 – 12 iulie 2023

Faza a III-a

13 – 18 iulie 2023

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri

18 iulie 2023, ora 14,00

Etapa de ajustări

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

  • copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
  • copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
  • copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin (1^1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

20 – 30 august 2023

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări

31 august, ora 14.00

Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2023 – 2024, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, repartizarea pe formațiuni de studiu

8 septembrie 2023, ora 16,00