Eşti aici

Apel pentru selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, a cadrelor didactice/ cercetătorilor din învățământul universitar

Apel pentru selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, a cadrelor didactice/ cercetătorilor din învățământul universitar în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu obligatorii din învățământul liceal și pentru calificările / domeniile de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic

https://www.rocnee.eu/anunturi/anunt-apel-grupuri-lucur-curriculum-2021.html

Precizări de înscriere, de evaluare și de selecție GLC

Anexe

Pentru depunere dosare GLC online apăsați aici