Eşti aici

PREMII și CALIFICARE LA ETAPA NAȚIONALĂ _Olimpiada de Matematică pentru Școlile/Secțiile cu Predare în Limba Maghiară pentru clasele V-XII - Etapa județeană

Pemierea:

Pentru fiecare an de studiu s-au acordat 3 premii, un premiu I, un premiu II și un premiu III, și un număr de mențiuni reprezentând maximum 15% din numărul participanților, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracționar, cu respectarea ierarhiei valorice.

Excepție, situațiile în care doi sau mai mulți participanți au obținut același punctaj în concurs, caz în care comisia a decis acordarea aceluiași premiu pentru punctaje egale.

Calificarea la etapa națională s-a realizat conform Art.15 al Regulamentului specific de organizare şi desfăşurare al Olimpiadei Naționale de Matematică pentru ȘcolileSecțiile cu Predare în Limba  Maghiară pentru clasele clasele aV-a – XII-a, aprobat de MEN/Direcția Minorități și Relația cu Parlamentul cu  Nr. 24701/ 15.01.2019