Eşti aici

Clarificări situație "Elevi cu CNP invalid/lipsă" din Registrul On-Line

Situația se referă la acei copii/elevi care nu au acte valide pe care să aibă un CNP emis de autoritățile române.

Fiecare copil/elev trebuie să aibă un certificat de naștere sau buletin sau permis de ședere sau orice act echivalent prin care i se atribuie un CNP.

Am cerut lista copiilor/elevilor care NU au astfel de acte.