Eşti aici

Inspector discipline technice

În atenţia grupurilor şcolare!

Ordin cu privire la aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi seral.

H.G. nr.1555/9.12.2009 pentru completarea H.G. nr.844/2002.

Hotărâre cu privire la aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătire prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare publicată în M.O. nr.890/18.12.2009.

Pagini

Subscribe to RSS - Inspector discipline technice