Eşti aici

Statistică

URGENT! Situație "Baza materială"

O nouă machetă referitoare la rețeaua și baza materială din anul școlar 2012-2013  a fost postată pe Registrul On-Line

Macheta se completează pe structuri (fiecare sheet este o structură)

TERMEN: marți, 25.09.2012 ora 12:00

ATENŢIE!!!! LV - trimestrial

UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE NU AU DEPUS SITUAŢIA STATISTICĂ LV - trimestrial,

Ancheta locurilor de muncă vacante să trimiteţi prin fax la nr. 0267-311948

FOARTE, FOARTE URGENT!!!!!!!!!

Vă rugăm să ne comunicaţi telefonic (0267-312498) situaţia următoare:

Nr.cls. pregătitoare.....nr.elevi înscrişi....- din care fete

Nr. cls. I......nr. elevi înscrişi......-din care fete

Situaţia se va transmite pe nivel de centru financiar.

TERMEN: 20.09.2012   ORA 9,30

Modul de realizare a planului de şcolarizare aprobat de minister pentru învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2012-2013

Fișierul atașat conține 8 sheeturi, astfel:

Anexa nr. 1- învățământ preșcolar, primar, gimnazial, învățământ de artă primar și gimnazial, învățământ sportiv primar și gimnazial, cluburi sportive școlare, învățământ preșcolar special și învățământ primar și gimnazial special;

Anexa nr. 2 - clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvență (zi, seral) și cu frecvenţă redusă;

URGENT! Situație persoane de conducere/contact Trezorerie

O nouă machetă referitoare la persoanele de conducere/contact trezorerie a fost postată pe Registrul On-Line

TERMEN 12.09.2012 ora 10:00

situatii statistice

Vă rugăm să completaţi următoarele situaţii statistice !

1. Clasele simultane, subefective şi peste efective an şcolar 2012-2013 ( 1 ex.)-TERMEN 07.09.2012

2. Cercetare statistică la sfârşitul anului şcolar 2011 - 2012 - TERMEN 10. 09. 2012

(Se vor depune în 2 ex. la ISJ Covasna. Excepţie fac liceele care vor depune 1 ex. la sediul ISJ 

 şi 1 ex. la Direcţia de Statistică pt. d-na. Urmosi Izabella, direct de către persoana care a completat

formularul, conform modelului anexat.)

Finalizare Statistică "AJPS semsetrul 2"

Colectarea datelor s-a terminat.

Dacă apar situații unde un elev al unității școlare pierde alocația familială ca urmare directă sau indirecta a completării/necompletării tabelului sau din orice alt motiv care ține de aceste date , unitatea școlară unde este înscris elevul se angajează să rezolve disputa direct cu AJPS Covasna.

 

URGENT!!!! Modificare Termen AJPS Semestrul 2

Termenul pentru Statistica "Absențe pentru AJPS semestrul 2" s-a modificat. Așadar cei care încă nu au trimis, vor trimite cu termenul de 30.08.2012 ora 15:00

ATENȚIE! Fiindcă alocațiile pentru familii se calculează bazat pe aceste date, dacă nu trimiteți la timp și corect datele, elevii vor PIERDE alocația începând cu luna septembrie!

Stare Completare Situație "Avize Sanitare"

Următoarele unități nu au răspuns solicitării din Registrul On-Line referitor la avizele sanitare:

 

Stare Completare Situație "Mobilier și Grupuri Sanitare Clasa Pregătitoare"

Precum poate fi verificat de oricine în Registrul On-Line, unitățile care nu au răspuns la solicitare în termenul prevăzut sunt:

 

URGENT! Situație Avize Sanitare

O nouă machetă referitoare la avizele sanitare a fost postată pe Registrul On-Line

TERMEN: 30.08.2012 ora 10:00

ATENȚIE! Macheta are mai multe sheet-uri, 1 sheet per structură. Completați fiecare sheet cu datele referitoare la structura respectivă.

URGENT! Situație Mobilier Clasa Pregătitoare

O nouă machetă referitoare la mobilier pentru clasa pregatitoare a fost postată pe Registrul On-Line

TERMEN: 30.08.2012 ora 10:00

 

URGENT! Situația absențelor pentru AJPS semestrul II

Fiindcă tabelul conține date cu caracter personal a fost postat pe site-ul pentru directori

Consultați nota din tabel pentru detalii.

TERMEN: 31.08.2012 ora 11:00

FOARTE, FOARTE URGENT!!!!!!!!!

ÎN  ATENŢIA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN MEDIUL RURAL!!!!!!

Vă rugăm să ne transmiteţi telefonic ( Tel. 0267-312498 ), situaţia claselor simultane şi numărul

de elevi din învăţământul primar şi gimnazial pentru anul şcolar 2012 - 2013. Termen 07. 08. 2012 ora 15

Pagini

Subscribe to RSS - Statistică