Eşti aici

Mai 2018

Adresa MEN Programe CFA DESCARTES

Către Liceele în care se predă limba franceză,

În atenția profesorilor de limba franceză 

Vă transmitem alăturat spre informare adresa MEN cu privire la oferta de programe a CFA Descartes pentru liceenii români din clasa a XII-a. Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la persoanele de contact menționate în adresă.

Inspector școlar,

prof. Viorica Tanko

Pagini